BIAŁORUŚ

 


Budsław z imponującą świątynią barokową – największe sanktuarium maryjne Białorusi – leży wśród lasów i jezior na obszarze dawnej Puszczy Markowskiej, ponad 100 km na północ od Mińska. Na uroczystości odpustowe, odbywające się l i 2 lipca, przybywają tu tysiące wiernych z całej Białorusi, a także z Polski, Ukrainy, Litwy i Rosji.

Budsław do 1939 r. należący do archidiecezji wileńskiej, obecnie wchodzi w skład metropolii mińsko-mohylewskiej. Cudowny obraz Matki Bożej Budsławskiej czczony jest tutaj od XVI wieku. Wsławił się licznymi cudami i stał się jednym z bardziej znanych w Wielkim Księstwie Litewskim. Obraz trafił do Budsławia w 1598 r. jako dar papieża Klemensa VIII dla wojewody Jana Paca, który odbył pielgrzymkę dziękczynną do Rzymu za nawrócenie z kalwinizmu. W 1504 r. król Aleksander Jagiellończyk ufundował tu klasztor – parafia powstała pod koniec XVIII wieku. Istniała ona także w okresie władzy komunistycznej, choć sam kościół był przez wiele lat zamknięty i uległ zniszczeniu.

W 1994 r. Jan Paweł II specjalną bullą nadał świątyni budsławskiej tytuł bazyliki mniejszej. Cztery lata później metropolita mińsko-mohylewski kard. Kazimierz Świątek, w obecności tysięcy pielgrzymów, ukoronował obraz papieskimi koronami.