Walne Zgromadzenie SMMRK

8 czerwca 2013 roku zostaje zwołane coroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Spotykamy się tradycyjnie u Ks. Marka Doszko, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie przy ul. Rzeżbiarskiej 47.

godz. 16.00 - I termin

godz. 17.00 - II termin