APEL 5 MARCA

Apel 5 Marca 2014

APEL 5 MARCA

ZBRODNIA KATYŃSKA – PAMIĘTAMY. PAMIĘTAJ I TY!

 

74 lata temu, 5 marca 1940 roku, sowieci zadecydowali o Zbrodni Katyńskiej.

Biuro Polityczne Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) – Józef Stalin, Kliment Woroszyłow, Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan, za akceptacją Michaiła Kalinina i Łazara Kaganowicza – skierowało do realizacji propozycję Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrentija Berii „rozładowania” trzech obozów specjalnych w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie z 14 700 jeńców, oraz więzień na terenie tzw. Zachodniej Ukrainie i tzw. Zachodniej Białorusi z 11 000 zatrzymanych – obywateli polskich. Jedynym przewinieniem wskazanych oficerów Wojska Polskiego, oficerów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Śląskiej i innych służb państwowych, służby więziennej, urzędników państwowych, duchownych, inteligencji i właścicieli ziemskich – elit II Rzeczypospolitej – było stwierdzenie, że stanowią "zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej" oraz najprawdopodobniej pamięć klęski w 1920 roku.

 

 

Szanowni Państwo,

 

5 marca 1940 roku sowieci podjęli decyzję o Zbrodni Katyńskiej. Od lat motocykliści, uczestnicy Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, niosą Pamięć o jej ofiarach – elicie II Rzeczypospolitej Polskiej.

 

PRZYPOMINAJMY O ZBRODNI KATYŃSKIEJ I JEJ OFIARACH.

 

Prosimy w marcu i kwietniu o szczególną modlitwę, uczestnictwo w Mszy Św. i odczytanie Apelu 5 marca ZBRODNIA KATYŃSKA – PAMIĘTAMY. PAMIĘTAJ i TY Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

 

W naszym wezwaniu wspierają nas Fundacja GOLGOTA WSCHODU założona przez ŚP. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, Stowarzyszenie HUTA PIENIACKA oraz Grupa Historyczna Zgrupowanie RADOSŁAW (organizator Katyńskiego Marszu Cieni).